Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


cigány nyelv , hogy segitsek meg érteni

Üdvözlök Minden Kedves látogatót

Sok Sikert Kívánok a tanuláshoz

 

 

1. óra

A cigányok bizonyítottan indiai eredetűek. Őshazájuk a mai Punjab (Pandzsab) Rajasthan (Radzsasztán) Kashmir, Gujarat (Gudzsarat) területe lehetett. Ennek bizonyítékai: arcvonásuk hasonlósága, szokások rendszere, hiedelemvilág, gondolko-dásmód, ősi mesterségek, lelki alkat és legfőképpen a nyelv. A cigány nyelv az indoeurópai nyelvcsalád tagja, az ind ágához tartozik. Közeli rokonai: pandzsábi, hindi, bengáli, marathi, szindhi. A cigány nyelv az évszázadok folyamán nyelvjárásokra bomlott. Ezt a térbeni és időbeni eltávolodás hozta létre. A nyelv alapjai minden nyelvjárásban megegyeznek.  A stabil szókincs szavait az ind, perzsa, kurd, osszét eredetű szavak alkotják, me-lyekre ráépültek a vándorlás folyamán a kölcsönelemek, melyek a nyelv mobil szókészletét adják. Ezek az elemek beépültek a nyelvbe, s így már a nyelv európaivá kezd válni. Három jelen-tősebb dialektust lehet megkülönböztetni:

1. kárpáti    2.balkáni    3.oláh
(A kárpáti és balkáni dialektusok szláv szavakat vettek fel, egyik csoportjuk a szintó (német jövevényszavakkal), az oláh dialektusok román szavakat vettek fel)

A legdinamikusabban az oláhdialektusok fejlődtek, ezen belül a lovári és a khelderásh dialektus rendelkezik jelentős irodalommal.
 
A cigány ÁBC
a   b   c   ch (cs)  d   dy (gy)   e   f   g   h   x (hh)   i   j   k   kh  l  ly   m   n   ny   o   p   ph   r   s (sz)    sh (s)   t    th    ty    u    v     z   zh (zs)

Máshol használatos jelek:
ch=c'  dy=d’  sh=s’   zh=z’   x=hh vagy h’ ny=n’   ty=t’   ly=l’

 

1.munkalap

1.Úgy írjuk mint a magyarban, de máskép ejtjük !  Karikázd be !

a   é   ch   é   f   g   dy   k  kh  l  ly  x   th   sh   zh   ph   ü   ő

2.Írd le azokat a betűket, amelyek kiejtése különbözik a  magyartól !


3.Írd át a cigány ábc betűivel !  ( hh=x )

sávó………………...séj……………………dzsal…………..
gyesz……………….gyiv…………………..hhal……………
súri…………………gógyi…………………csi……………..
sinel………………...zsutil…………………lulugyi…………
szomasz…………….szasz…………….…...vaszt……………
gyivako……………. gyiz………………….reszel…………..
szasztri……………...sosoj…………………zsanel………….
hhiril………………..sahh………………….gyeszeszko…….

Írd át magyar betűkkel !

dyes………………khanchi………………..zhutisarel………
coxa………………xolyi…………………..sanas……………
chacho……………shavo………………….shaj……………..
sasto………………shoshoj………………..kheresko……..…
xumer……………. xaxavel……………….xurdyi…………...
zhal……………… zhukel…………………manush…………
kerdyol……………nashel…………………beshel………..…
sastyol…………….shorel…………………shelengi…………
nandyol……………xalas………………….deshengi…………
chi som……………khanchi……………….shtar…………….
bishengi………….. somas…………………sanas…………

 

2. óra

Mi ez ?  Ki ez ?  Hogy hívnak ?   Köszönések

So si kado ?  hn.  Mi ez ?    röviden: Soj kado ?
So si kadi ?   nn   Mi ez ?                     Soj kadi ?
Kon si kado ? hn   Ki ez ?           Koni kado ?
Kon si kadi ?  nn   Ki ez ?           Koni kadi ?
Kado si =kadoj     ez van hn.    Kado si o shavo. Ez a fiú.
Kadi si=kadij          ez van nn. Kadi si e shej.  Ez a lány.
Sar bushos ?   Hogy hívnak ?  Muro anav… Az én nevem…
Me bushuvav…Engem neveztetnek… bushol (neveztetik)
Muro anav Jovano si.        A nevem János.
Muro anav Lina si.        A nevem Lina.
Muro anav Gizi si.        A nevem Gizi.

Köszönések:
Baxtalyi detehara        Szerencsés reggelt.
Lasho dyes.            Jó napot.
Lashoj tyo dyes.        Jó napodat.
Lashi ratyi.            Jó estét/éjszakát.
Te del o Del.            Adjon Isten.
Ash Devlesa !         Maradj Istennel !
Zha Devlesa !            Menj Istennel !

Névelők: himnemben : o    o shavo    a fiú
                o manush    az ember
                o vurdon    a kocsi
      nőnemben:  e        e romnyi    az asszony
                e shej        a lány
                e luludyi    a virág
       többesszámban: le    le grast        a lovak
                le rom        a cigányok
                le vurdona    a kocsik
                le romnya    az asszonyok

2. munkalap

1. Fejezd be a mondatot !
Kado si o …………………Kado si ………………………….
Kodo si o………………… Kado si…………………………..
Kadi si e …………………..Kodi si ………………………….
Kodi si e………………….. Kodi si…………………………..

2.A cigány magánhangzókat karikázd be !
     a    á    é    u    ü     ű   i    e     o     u     á      é     í      e      a

3.Fordítsd cigányra !
Ez van a fiú……………………………..
Ez van a lány……………………………
Az van az apa……………………………   o dad      az apa
Az van az anya…………………………..   e dej       az anya
Ez a virág………………………………..
Az az ember……………………………..
Ez a ló……………………………………   o grast       a ló (hn)

Fordítsuk magyarra !

Kado si o akhor……………………………. o akhor    a dió
Kadi si e shej……………………………….
Kodo si o ambrol…………………………… o ambrol  a körte
Kodi si e luludyi……………………………. e luludyi   a virág
Kadi si e romnyi…………………………….
Kodo si o manush……………………………
Kadi si e buraca……………………………  e buraca   a gomba
Kado si o grast……………………………..
Kodi si e manushnyi………………………..
Lasho dyes te del o Del…………………….
Lashi ratyi…………………………………..
Baxtalyi detehara……………………………
Lashoj tyo dyes ……………………………..

 

3. óra

Ki ez ? Mi ez ? Kik ezek ? Mik ezek ?
A többesszám. Igen, nem.

Kon si kado/i ?    Ki ez ? hn/nn        kon si=koni (ki van)
Kon si kodo/is ?    Ki az ? hn/nn
So si kodo/i ?        Mi az ? hn/nn        so si = soj (mi van)
Kon si kadal ?        Kik ezek ? Kadal si le shave. Ezek a fiúk.
Kon so kodol ?    Kik azok ? Kodol si le shave. Azok a fiúk.
Soj kadal ?        Mik ezek ?    Kadal si le ambrola.
Soj kodol ?        Mik azok ?      Kodol si le drakha.
Kadi si e mama.    Ez a mama.    o ambrol         a körte
Kodo si o tata.        Az az apa.       e drakh           a szőlő
Kodo si o shavo.    Az a fiú.
Kodi si e shej.        Az a lány.    si=van     naj=nincs
Az a körte………..    Az a szőlő………………….
Ez a kocsi………….. Az a gomba………………...
Voj si…………    Ő van……………..
Si kado jekh shavo ?    Van ez egy fiú ?    jekh     egy
Si, voj si jekh shavo.    Igen, ő egy fiú.
Si kadi jekh shej ?     Van ez egy lány ?      ova       igen
                        na        nem
Kadi shej si ?        Ez lány ?
Kodi romnyi ?        Az asszony ?
Kadi muca si ?    Ez cica ?        e muca    a cica
Kodo shavo si ?    Az fiú ?

Többesszám:
o shavo    le shave    e shej        le sheja
e buraca    le buraci    e drakh    le drakha
e romnyi    le romnya    e chiriklyi    le chiriklya
o rom        le rom        o dad        le dad(a)
o vurdon    le vurdona    e muca        le muci
e luludyi    le luludya    o bakro    le bakre (birkák)


3. munkalap

Koni kodo ?    Kodo si……………………………………….
Koni kado ?    Kado si……………………………………….
Koni kadi ?    Kadi………………………………………….
Koni kodi ?    Kodi………………………………………….
So si kado ?    Kado si……………………………………….
So si kodo ?    Kodo si……………………………………….
Soj kadal ?    Kadal si………………………………………
Soj kodol ?    Kodol si………………………………………
Kado si …………………….    Kadal si ………………
        a fiú                a fiúk
Kado si ……………………    Kadal si………………..
        a körte                a körték
Kadi si…………………….    Kadal si………………..
        a lány                a lányok
Kodi si…………………….    Kodol si………………..
        a gomba            a gombák
Kodo si …………………… Kodol si…………………
        az apa                az apák
Kodi si……………………..    Kodol si…………………
        az anya            az anyák
Kodi si e……………………Kodol si le……………….

Kado si o ………………….. Kodol si le………………..

Kodo si o ………………….. Kodol si le………………..

Si kodol luludya ?        Kodol si……………………

Si kadal buraci ?        Kadal si ……………………

Soj kado ?    Kado ………….. Kado……………………

Soj kadal ?    Kadal si……….. Kadal si………………….


A többi hamarosan.......